Kežmarok

Kežmarok leží na severe územia Slovenskej republiky v malebnom prostredí Spiša pod veľhorami Vysoké Tatry. Mesto vzniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľstva s osadou nemeckých prisťahovalcov. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1251. Kežmarok získal prvé mestské práva v roku 1269. V 15.storočí pribudli mestu ďalšie privilégiá – právo dvoch výročných trhov, právo meča, právo používať mestský erb a dalšie. Výhodná geografická poloha mesta, priamo na obchodnej ceste smerujúcej z Orientu na sever Európy,sa pričinila o dynamický rozvoj remesiel a obchodu. V 15. až 19. storočí pracovalo v meste vyše 40 cechov, čím patrilo medzi prvé štyri mestá na Slovensku. Zmienka z roku 1715 udáva, že v meste bolo 263 remeselníckych dielní. V meste študovalo a pôsobilo veľa významných spisovateľov, umelcov a vedcov známych v celej Európe. Prvá správa o škole spojenej so začiatkom hudobného, výtvarného a divadelného umenia je zo 14. storočia.

Vyše sedem storočí existencie mesta sa odrazilo aj v jeho architektúre, ktorá obsahuje snáď každý stavebný sloh od románskeho cez gotický,renesančný, barokový po klasicistický. Zvláštnosťou je urbanistické riešenie námestia do vidlicového tvaru s radnicou umiestnenou v strede a ukončené mestským hradom. Ten sa prvýkrátspomína v roku 1463. V 16.storočí bol v majetku rodiny Lasky, potom prešiel do rúk Thökölyovcov, kedy sa údajne prebudoval gotický hrad do renesančného štýlu.

Kežmarok je významnou mestskou pamiatkovou rezerváciou Slovenska a môže sa pochváliť množstvom historických pamiatok, z ktorých najvýznamnejšie sú dve národné kultúrne pamiatky: Drevený ev. a. v. artikulárny kostol z roku 1717 a evanjelické lýceum s najväčšou školskou knižnicou v Európe so 150 tisíc zväzkami, vybudovanou v rokoch 1774–76.

Dominantou mesta je aj gotický rímskokatolícky kostol sv. Kríža s cenným oltárom z roku 1498, ktorému Pápež Ján Pavol II. udelil roku 1998 titul Basilica Minor.

Na základe tradícii ľudových remesiel sa každoročne v letnom období organizuje významná akcia: EĽRO – Európske ľudové remeslo s prezentáciou remeselných zručností našich a zahraničných umeleckých remeselníkov. Týmto si občania pripomínajú bohatú históriu a význam kráľovského mesta počas jeho dlhej existencie.

Audiovýklad k mestu Kežmarok:

Audiovýklad k historickému jadru mesta Kežmarok:

V meste Kežmarok si môžete prejsť Historickú cestu významnými kultúrnymi a historickými pamiatkami, ktorá má spolu 12 bodov záujmu (POI):

1. Evanjelický drevený artikulárny kostol

2. Evanjelické lýceum

3. Nový evanjelický kostol

4. Radnica

5. Reduta

6. Múzeum bytovej kultúry

7. Paulínsky kostol

8. Hrad

9. Starý trh

10. Bazilika Sv.Kríža

11. Renesanená zvonica

12. Historický cintorín

 

text zdroj: Slovenské kráľovské mestá – renesancia (brožúra)

audistopa zdroj: https://www.kezmarok.sk

Späť na výlety