Veľká Lomnica, rímskokatolícky kostol z 13. stor.

VEĽKÁ LOMNICA

Obec Veľká Lomnica leží cca 8 kilometrov severovýchodne od Popradu, hneď pri hlavnej ceste na Kežmarok a Starú Ľubovňu. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1257, kedy už patrila medzi vyspelé sídla Spiša a stala sa vlastníctvom Rikolfa, zakladateľa rodu pánov z Lomnice. V obci sa nachádza pôvodný neskororománsky rímsko-katolícky kostol zasvätený sv. Kataríny Alexandrijskej z konca 13.storočia, v 15.stor. goticky prestavaný, ktorý ukrýva vzácne nástenné maľby. Tie boli odhalené až v roku 1957. Nachádzajú sa v sakristii kostola a obsahujú legendu o víťazstve uhorského kráľa sv. Ladislava v roku 1093 nad Kumánmi (Kráľ Ladislav vládol v rokoch 1077 – 1095, a v roku 1198 bol vyhlásený za svätého). Maľby pochádzajú z rokov 1310 až 1320. Do kostola dnes vedie jediný vchod, ktorý sa nachádza vo veži. Pri reštaurácii sa však zistilo, že kostol mal pôvodne až tri vchody. Jeden pre obyvateľov obce, jeden do veže a špeciálny vchod, ktorý smela využívať len rodina Berzevitzy. V interiéri kostola zaujmú tri oltáre, pričom najstarší z nich pochádza z roku 1793. Za ním sa nachádza dvojité gotické okno zvonku zamurované a krstiteľnica zo začiatku 16. storočia.

GPS: 49°06’41.3″N 20°21’39.9″E


Zobraziť Veľká Lomnica, rímskokatolícky kostol z 13. stor. na väčšej mape

Späť na výlety