Kamenné kostoly (stredoveké, 13 stor.)

Stredoveké kamenné kostoly

Spiš, možno bez akéhokoľvek zveličovania označiť za turisticky veľmi atraktívny región. Je zaujímavý nielen pre Slovákov ale vie ponúknuť mnoho atrakcií svetového rozmeru a významu aj cudzincom. Okrem jedinečnej a neporušenej prírody je bohatý aj na kultúrne pamiatky. Je to práve tým, že na Spiši po stáročia žili vedľa seba ľudia rôznych etník, národností a náboženských konfesií. A práve, keď sa prenesieme o niekoľko storočí do minulosti – až do 13. storočia, môžeme registrovať výstavbu prvých kresťanských kostolov na území dnešného stredného Spiša (okresy Levoča, Poprad a väčšina okresu Kežmarok) a horného Spiša (časť okresu Kežmarok a okres Stará Ľubovňa – Zamagurie).

Stredoveké kamenné kostoly ponúkajú neopakovateľnú atmosféru, závan starých čias, kedy sa človek pozeral na svet úplne inými očami ako dnes. Hoci často jednoduché až strohé, bez výzdoby, predsa pôsobia vznešene. Dlhé stáročia dominovali osadám a dedinám, ako jediné murované stavby, niekoľkonásobne prevyšujúce svoje okolie. Často to umocňovala aj ich poloha na kopci či vyvýšenine. Kamenné kostoly stoja na svojom mieste niekoľko storočí a napriek prestavbám či prístavbám stále zostávajú tými istými. Predstavovali tak istotu pre mnohé generácie našich predkov. Ich, vo väčšine prípadov, neveľké rozmery, vnútri ešte zmenšené hrubými múrmi, aj dnes stelesňujú skromnosť a najmä pokoru, s ktorou boli postavené a udržiavané.

Späť na výlety