PTAKI ŚPIEWAJĄCE

O tym, że w Tatrach Wysokich żyje szybka kozica, mądry świstak i odważny niedźwiedź, wie każde dziecko. Tatry są także wyjątkowo bogate w różnorodne gatunki upierzonych ptaków. Żyją tu wśród nas, pięknie śpiewają, są wesołe, mają ciekawe zwyczaje i życie, zobaczyć ich byłoby z pewnością czymś wyjątkowym. Dlatego zespół entuzjastów z Hotelu SLOVAN zdecydował się przygotować projekt zabawno – dydaktyczny o upierzonych ptakach żyjących w Tatrach o nazwie TATRZAŃSKIE PTAKI ŚPIEWAJĄCE. Wierzymy, że do poznawania ptaszków zachęcimy nie tylko dzieci, ale także rodziny.

Spevavce tatranské

Projekt TATRZAŃSKIE PTAKI ŚPIEWAJĄCE ma przede wszystkim trzy cele:

  1. Przyjemne spędzić czas wolny z rodziną na łonie czystej i pięknej przyrody w Tatrzańskiej Łomnicy
  2. Nauczyć się czegoś nowego o ptakach śpiewających i zdobyte wiadomości potwierdzić na warsztatach twórczych
  3. Kontynuować zdobywanie wiadomości za pośrednictwem portalu internetowego www.spevavce.sk

Naszym celem było:

  • Rozszerzenie atrakcji związanych z odpoczynkiem w Tatrzańskiej Łomnicy i ciekawe spędzenie czasu wolnego przede wszystkim przez rodziny z dziećmi,
  • Podniesienie świadomości o mniej znanej części flory tatrzańskiej, tatrzańskich ptakach śpiewających,
  • W formie edukacji i zabawy przybliżyć środowisko naturalne, charakterystykę i zachowanie się upierzonych ptaków w Tatrach Wysokich,
  • W nieprzymuszony sposób włączyć dzieci i rodziny do projektu, do interaktywnego połączonego programu out-door/in-door,
  • W czasie sezonu letniego 2016 aktywnie zaprezentować dzieciom i dorosłym szlak dydaktyczny.

Spevavce tatranské

Więcej o szlaku dydaktycznym:

Szlak dydaktyczny TATRZAŃSKIE PTAKI ŚPIEWAJĄCE można znaleźć w centralnej części Tatrzańskiej Łomnicy, około 300 m od dolnej stacji kolejki krzesełkowej na Łomnicki Staw, w parku hotelowym Hotelu SLOVAN, Tatrzańska Łomnica 46. Park jest dostępny dla wszystkich chętnych. Szlak składa się z 15-tu paneli informacyjnych, wykonanych z drewna, które pięknie korespondują z okoliczną przyrodą. Na każdym panelu znajdują się informacje w formie tekstu i obrazków o poszczególnym gatunkach ptaków. Łączna długość szlaku dydaktycznego wynosi 180 m, szlak znajduje się na powierzchni około 6,5 tyś. m2. Mieści się tam także strefa odpoczynku z drewnianymi ławkami i liczne budki dla ptaków.

Zajačiky_02

Vtáčiky Hotel SLOVAN

Do projektu wybraliśmy 15 unikalnych gatunków upierzonych ptaków żyjących w środowisku Tatr Wysokich:

Realizator projektu:  Hotel SLOVAN*** Tatrzańska Łomnica, www.hotelslovan.sk
Swój udział w tworzeniu projektu mają: Štátne Lesy TANAPu /pol. Lasy Państwowe Tatrzańskiego Parku Narodowego/, www.lesytanap.sk i SOS Bird Life Slovensko, www.vtaky.sk
Specjalne podziękowania dla: Slovenská agentúra životného prostredia /pol. Słowacka Agencja Środowiska Naturalnego/ za projekt “Na wycieczkę z Naturą” www.snaturou2000.sk  skąd zaczerpnęliśmy większość informacji tekstowych.

Hotel SLOVAN Tatranská Lomnica, Spevavce, Krivonos smrekový, Autor: Elaine R. Wilson

Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra), Autor: Elaine R. Wilson, www.naturespicsonline.com

Z pewnością wiele atrakcji na szlaku dydaktycznym zapewni towarzyszący program zabawno – dydaktyczny. Przewodnikami i animatorami są doświadczone lektorki o wykształceniu pedagogicznym, posiadające bogatą praktykę. Częścią prezentacji jest wykład dotyczący szlaku dydaktycznego i program animacyjny połączony z warsztatami twórczymi (malowanie, modelowanie, gry), który odbędzie się raz w tygodniu od 01.07. do 15.09.2014 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hotelsovan.sk Jeśli chcesz poznawać ptaszki będąc w domu, kliknij na stronę www.spevavce.sk a dowiesz się więcej. Możesz także przyłączyć się do strony na FB dotyczącej ptaków śpiewających pokazać swoje fotografie i opisać wszystkie swoje doświadczenia z ptakami śpiewającymi.

Hotel SLOVAN Tatranská Lomnica, Spevavce, Sýkorka chochlatá, Autor: Luc Viatour

Czubatka europejska (Lophophanes cristatus), Autor: Luc Viatour, www.lucnix.be

Szlak dydaktyczny TATRZAŃSKIE PTAKI ŚPIEWAJĄCE i Tatry Wysokie z niecierpliwością oczekują Twojego przyjazdu.

O projekcie TATRZAŃSKIE PTAKI ŚPIEWAJĄCE napisali:

Únia materských centier Slovenska /pol. Unia Centrów Matek Słowacji/, czasopismo Materské centrá, str. 31
Portal www.tatry.sk
Portal www.regiontatry.sk
Portal www.vzdelavanie.sk
Portal www.sdetmi.com
Portal www.kamsdetmi.sk
Portal www.holiday4kids.sk
Portal www.top.fashion.sk