Múzeum TANAP, Tatranská Lomnica

Múzeum TANAP, Tatranská Lomnica | Hotel SLOVAN***

Múzeum TANAP, Tatranská Lomnica | Hotel SLOVAN***

Múzeum Tatranského národného parku (bežne nazývané aj Múzeum TANAPu) sídli v Tatranskej Lomnici od roku 1959. Má tvar typického trojuholníka týčiaceho sa k vysokým tatranským štítom, ktorý zapadá do okolitého tatranského prostredia.
Hlavným cieľom múzea je oboznámiť návštevníkov s tatranskou prírodou – jej charakterom a typickými črtami, živočíšnymi a rastlinnými druhmi, spôsobmi a princípmi ochrany ale aj s históriou a dejinami sprístupňovania Vysokých Tatier a životom obyčajným ľudí v tomto podtatranskom regióne.

Samotné múzeum tvoria 2 samostatné expozície:
– hlavná expozícia v budove múzea TANAPu a
– vysunutá expozícia tatranskej prírody pod otvoreným nebom – domácim aj návštevníkom známa ako Tatranská botanická záhrada.

Hlavná expozícia v budove múzea TANAP sa delí na 4 tematické časti: prírodovednú, ochranársku, historickú a etnografickú a je umiestnené na 2 poschodiach. Z pohľadu návštevníka je pravdepodobne najzaujímavejšia prírodovedná časť. Nachádza sa tu atraktívna a na exponáty bohatá expozícia zástupcov tunajšej živej prírody. Len pre doplnenie je potrebné dodať, že väčšinu exponátov živočíchov vystavených vo vitrínach tvoria uhynuté jedince, ktoré boli následne odborne vypreparované.
Možno tu nájsť zástupcov hmyzu, motýľov, plazov, rýb, vtákov, drobných a veľkých cicavcov ale aj drevín a rastlín a tiež samozrejme geologickú expozíciu. Zblízka tu môžete obdivovať zajaca, jazveca, svišťa, vlka, rysa, tatranského orla, medvedicu s mláďaťom ale aj krásnu rodinku kamzíkov.

Múzeum TANAP, Tatranská Lomnica | Hotel SLOVAN***

Múzeum TANAP, Tatranská Lomnica | Hotel SLOVAN***

 


GPS: 49°09’59.4″N 20°17’03.8″E


Zobraziť Tatranská Lomnica, Múzeum TANAP na väčšej mape

Späť na výlety