Starý Smokovec, Smokovecká kyselka

Nie nadarmo sa o Slovensku vraví, že sme kráľovnou „minerálnych vôd“. Miest, kde od pradávna vyviera prírodná minerálna voda je na našom území nespočet: od veľmi známych, cez pramene lokálneho významu až po úplne ešte neobjavené príp. už zabudnuté alebo zaniknuté pramene. Takéto miesta ľudia navštevovali už pred mnohými rokmi, práve z presvedčenia, že voda má liečivé ak nie priam magické vlastnosti. V roku 1793 sa po dlhom prehováraní grófa I. Csákyho, podarilo evanielickému farárovi T. T. Maukschovi získať súhlas vrchnosti a pri „kyslých prameňoch pod Slavkovským štítom“ postavil poľovnícku chatu.

Následne sa táto „dobyvateľská snaha“ prvých pionierov pretavila do založenia Starého Smokovca – najstaršej tatranskej osady. Z informačnej tabule sa môžeme dozvedieť, že samotný prameň tvorí prírodná, hydrouhličitanová, vápenatohorečnatá, uhličitá, studená hypotonická voda. Kyselka má farbu železitej vody a hodnotu ph 3,4.


GPS: 49°08’33.7″N 20°13’24.8″E


Zobraziť Starý Smokovec, Smokovecká kyselka na väčšej mape

Späť na výlety