Veľká Lomnica, rímskokatolícky kostol z 13. stor.

VEĽKÁ LOMNICA

Obec Veľká Lomnica leží cca 8 kilometrov severovýchodne od Popradu, hneď pri hlavnej ceste na Kežmarok a Starú Ľubovňu. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1257, kedy už patrila medzi vyspelé sídla Spiša a stala sa vlastníctvom Rikolfa, zakladateľa rodu pánov z Lomnice. V obci sa nachádza pôvodný neskororománsky rímsko-katolícky kostol (viac…)