Tatranská Lomnica, Náučný chodník Pramenisko

Náučný chodník Pramenisko

Náučný chodník Pramenisko | Hotel SLOVAN*** Tatranská Lomnica

Náučný chodník Pramenisko | Hotel SLOVAN*** Tatranská Lomnica

Toto miesto bolo pre svoju výnimočnosť vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu (NPR) t.j. územie s najvyšším stupňom ochrany. Patrí do zoznamu 72 národne významných mokradí. Pre svoju jedinečnosť bol zaradený aj do siete európsky významných biotopov Natura 2000 v kategórii horské a podhorské lužné lesy. (viac…)

„Cesta vesmírom“ | Astronomický náučný chodník Stará Lesná

Na prvé počutie by sa mohlo zdať, že na Tatry je to možno netradične zameraný náučný chodník. Astronomický náučný chodník má v Tatrách svoje miesto najmä preto, že v Starej Lesnej má sídlo Astronomický ústav SAV, ktorý na Skalnatom plese a Lomnickom štíte prevádzkuje svoje observatóriá. (viac…)

Starý Smokovec, Náučný chodník „História Smokovcov“

Starý Smokovec, náučný chodník

Náučný chodník sa nachádza v tatranskej osade Starý Smokovec. Pôvodne mal sedem informačných panelov a mal začínať pri parkovisku autobusového nástupišťa a končiť v centre St. Smokovca, neďaleko budovy HZS a informačného centra. Panel č.1 t.č. (01/ 2013) už bohužiaľ neexistuje … (viac…)