Mlynica, rímskokatolícky kostol z 13. stor.

MLYNICA | Rímskokatolícky kostol

Táto malá podtatranská obed leží cca 8 km severne od mesta Poprad. Jej vznik sa spája s nemeckou kolonizáciou Spiša. Z Mlynice pochádzalo mnoho známych tatranských sprievodcov, skúsených horalov, ktorí poznali okolité hory sťa vlastnú dlaň. Mnohí z nich sú aj pochovaní na miestnom cintoríne pri historicky cennej pamiatke pôvodne románského kostolíka. (viac…)